Dziekanaty Wydziału Energetyki i Paliw

Sprawy związane z tokiem studiów oraz ewentualne sprawy socjalne studentów prowadzą dziekanaty.

 

Energetyka

Dziekanat Studiów Stacjonarnych (Dziennych) paw. B-4, p. 16 -  strona dziekanatu 

Adres:
al.A.Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel./fax: (12) 617 25 68
e-mail:
energet@agh.edu.pl

 

Technologia chemiczna

Dziekanat Studiów Stacjonarnych (Dziennych) paw. B3, p. 315 -  strona dziekanatu 

Adres:
al.A.Mickiewicza 30
30-059 Kraków

telefon:(12) 617 20 81
fax:(12) 617 31 61
e-mail:
wpedziek@agh.edu.pl

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych (Zaocznych) paw. B3, p. 316 -  strona dziekanatu 

Adres:
al.A.Mickiewicza 30
30-059 Kraków

telefon:(12) 617 31 61
fax:(12) 617 31 61
e-mail:
alinka@agh.edu.pl

Technologia chemiczna

Ramowy program studiów

 

Studia stacjonarne

Harmonogram tygodniowy

Niekompletny - układ przedm. obier. w trakcie

 

Studia niestacjonarne

Harmonogram semestralny

 

Energetyka

Strona kierunku Energetyka

 

Studia stacjonarne

Harmonogram tygodniowy